Boletín de ayudas DOGA/BOE – Abril 2023

A continuación os detallamos información que ha salido publicada en el DOGA durante el mes de ABRIL 2023 (19.04.2023-02.05.2023) , que podría ser de su interés:

RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2023, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a participación no programa Conecta con Galicia, dirixido a mozos e mozas de orixe galega ou descendentes de persoas emigrantes galegas e que residan no exterior, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento PR930A).

ORDE do 5 de abril de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e Consumo e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento IN225A).

ORDE do 12 de abril de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e se realiza a convocatoria para a concesión da mención de excelencia a titulacións universitarias oficiais de máster impartidas polas universidades públicas do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2022/23.

RESOLUCIÓN do 11 de abril de 2023, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2023, que foron convocadas mediante a Resolución do 28 de febreiro de 2023 (código de procedemento PL500C).

RESOLUCIÓN do 14 de abril de 2023 pola que se convocan tres webinarios sobre boas prácticas na xestión pública, mellora regulatoria e regulación intelixente: instrumentos de simplificación e redución de cargas administrativas para a dinamización económica.

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2023, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes da Resolución do 22 de marzo de 2023, pola que se regulan e se convocan as subvencións do Programa de axudas económicas individuais para persoas residentes no exterior para o ano 2023 (código de procedemento PR925A).

RESOLUCIÓN do 20 de abril de 2023 pola que se convoca, no marco da iniciativa Universo EGAP Innova, a xornada de formación práctica dixital (E-martes) sobre o Rexistro Electrónico na Xunta de Galicia.

A continuación os detallamos información que ha salido publicada en el DOGA durante el mes de ABRIL 2023 (19.04.2023-02.05.2023) , que podría ser de su interés:

 Resolución de 18 de abril de 2023, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se convocan los Premios Nacionales Industria Conectada 4.0 correspondientes al año 2023.

Extracto de la Resolución de 21 de abril de 2023, del Instituto de la Juventud, por la que se convocan la concesión de ayudas para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el capítulo de Juventud del Programa «Erasmus+» durante 2023

 Extracto de la Resolución de 25 de abril de 2023, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se modifica la de 14 de diciembre de 2021 , por la que se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del «Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas», de contratación de personas jóvenes desempleadas en el seno de los servicios prestados por dichas administraciones.

 

También te podría gustar...