Diario Oficial de Galicia – Abril 2023

A continuación os detallamos información que ha salido publicada en el DOGA durante el mes de ABRIL 2023 (03.04.2023-19.04.2023) , que podría ser de su interés:

RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2023, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regulan e se convocan as subvencións do programa de axudas económicas individuais para persoas residentes no exterior para o ano 2023 (código de procedemento PR925A).

EXTRACTO da Resolución do 22 de marzo de 2023, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regulan e se convocan as subvencións do programa de axudas económicas individuais para persoas residentes no exterior para o ano 2023 (código de procedemento PR925A).

RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2023 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 23 de marzo de 2023 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería do Mar.

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 23 de marzo de 2023 pola que se aproba a convocatoria ordinaria para a avaliación previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de recoñecemento ao labor docente e ao complemento de recoñecemento ao labor investigador, e se abre o prazo para a presentación de solicitudes correspondentes á convocatoria de 2022 (código de procedemento ED701B).

RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2023 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 17 de novembro de 2022, conxunta da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, pola que se adxudican as axudas da Orde do 31 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (códigos de procedemento ED481A e IN606A).

RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2023, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas emigrantes galegas retornadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento PR937A).

RESOLUCIÓN do 24 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón a inscrición no Rexistro e a publicación do Acordo do 8 de marzo de 2023, da Mesa Xeral de Negociación, polo que se modifica o acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela.

También te podría gustar...