Novedades COVID-19

Últimos anuncios  de la UE y de la Xunta de Galicia en relación a la situación provocada por el COVID-19, además de una guía informativa del ISSGA para la adquisición de mascarillas.

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

Recomendación (UE) 2021/1170 del Consejo de 15 de julio de 2021 por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción.

https://www.boe.es/doue/2021/255/L00003-00006.pdf

CONSELLERÍA DE SANIDADE

 RESOLUCIÓN do 9 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210713/AnuncioC3K1-120721-0001_gl.pdf

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

ORDE do 12 de xullo de 2021 pola que se modifica a Orde do 9 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do III Plan de Rescate das persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas pola crise da COVID-19 mediante axudas directas para o apoio á solvencia e redución do endebedamento do sector privado, a través do Programa I de persoas traballadoras autónomas en estimación obxectiva (TR600A), do Programa II de apoio ás persoas traballadoras autónomas individuais e persoas traballadoras autónomas ou empresas con ata 10 persoas traballadoras, ou de ata 25 persoas traballadoras cun volume de facturación de ata 2 millóns de euros (TR600B), e do Programa III de apoio ás persoas traballadoras autónomas ou empresas con máis de 10 persoas traballadoras e cun volume de facturación de máis de 2 millóns de euros, ou empresas de máis de 25 persoas traballadoras (TR600C), e se procede á súa convocatoria para o ano 2021.

 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210713/AnuncioG0599-120721-0002_gl.pdf

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

RESOLUCIÓN do 29 de xuño de 2021 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada pola COVID-19 (programa Cheques dixitalización COVID-19), susceptibles de ser financiadas no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19, e se convocan en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG300E).

 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210709/AnuncioO92-290621-0001_gl.pdf

 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL

 Información para a adquisición de máscaras hixiénicas reutilizables e máscaras autofiltrantes FFP2  (Se adjunta documento)

http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/Actividade/Informacixn_web_mascaras_hixixnicas_e_FFP2.pdf

Informacion_web_mascaras_hixienicas_e_FFP2

 

Información facilitada por

También te podría gustar...